Sny jsou stínem zkušenosti, jsou tam všechny odpovědi.
přidej citát
.                  

 
Indigové děti                    
Všimli jste si, že děti, které se poslední dobou rodí, jsou jiné, než jsme byli my? Já si nepamatuji, že by některý z mých spolužáků byl "hyperaktivní" a nebo trpěl "lehkou mozkovou disfunkcí".

Dnes je výjimka, když některé dítě takto diagnostikováno není. Lékaři to nazývají Aspergerův syndrom a přirovnávají k autismu a předepisují dětem sedativa. Je ale takové dítě ještě nenormální? Přichází věk Vodnáře a s ním celá planeta postupuje vibračně do vyšší úrovně. A také bytosti, kteří se na naší planetě inkarnují se těmto změnám musí přizpůsobit. Proto se v posledních letech stále více k nám na Zem inkarnují bytosti, které už jsou na tu "novou dobu" patřičně vybaveni. Jejich duchovní úroveň odpovídá tomu novému, co přijde. Protože v auře každého člověka se odráží tato jeho duchovní úroveň, lze je podle této barvy poznat. Mají ji indigově modrou.Ale představte si situaci, že vás se vším,co víte a znáte a se všemi vašimi zkušenostmi teď někdo samotné vysadí v pravěku mezi neandrtálci, kteří neznají ani oheň. A řeknou vám, že teď mezi nimi musíte žít. Jak se budete chovat a cítit? Nikdo Vás zřejmě nepochopí, když jim budete vysvětlovat, že maso je lepší opečené na ohni. Stanete se pro domorodce velice nepřizpůsobivými a problematickými. A stejně tak se cítí i Indigové dítě....

Indigo a indigové děti

Indigo je název temně modré barvy světelného spektra, stále častěji se objevující v lidské auře (energetickém či jemnohmotném těle člověka). Pojmenování „indigové děti“ vychází z aurické typologie, která se zabývá souvislostmi mezi barvou aury a osobnostními charakteristikami jednotlivce; více informací najedete v knihách uvedených v doporučené literatuře.

Ozývají se (zcela pochopitelně) také hlasy těch, kdo auru podle svých slov vidí a popírají, že by mohly být tyto teorie pravdivé. Potíž je v tom, že většina lidí sice vidí některou část aury, ale zpravidla spíše vnější vrstvy, odrážející naše emoční stavy. K dalším zkreslením může docházet také proto, že auru druhých vnímáme skrze svoji vlastní. V aurické typologii se jedná o nejvnitřnější vrstvy aury, které bezprostředně obklopují naše fyzické tělo; zpravidla máme jednu až dvě, maximálně tři hlavní aurické barvy, vypovídající o naší osobnosti. Bez ohledu na to, jestli jsou tyto informace stoprocentně správné, pojmenování „indigové děti“ se již vžilo a proto bude užito i zde k popisu lidí se specifickými vlastnostmi.

Přestože je tu již jedna generace mladých dospělých, většina „indigových“ je v současné době v dětském věku. Tyto děti mají velmi specifické charakteristiky, které je odlišují od předchozích dětských generací. Jak již bylo řečeno, jejich pojmenování souvisí s barvou aury (která souvisí také s čakrou třetího oka, reprezentující intuici a psychické schopnosti). Tyto děti jsou velmi vědomé od útlého dětství, extrémně emočně a někdy také fyzicky citlivé až křehké, vysoce akademicky nadané a/nebo jinak talentované, často jsou nadané také metafyzicky, s vynikající intuicí, buď velmi empatické a soucitné a nebo naopak zdánlivě chladné a bezcitné. Neuznávají falešné autority a často proti nim vystupují, jsou nekonformní a mají schopnost dokonale zrcadlit své okolí.

Indigové děti musejí po příchodu na svět překonat mnohé výzvy. Jejich extrémní citlivost dokáží někteří rodiče či prarodiče jen stěží pochopit a ocenit, protože ji sami nemají. Nadání těchto dětí v takovém měřítku je neobvyklé, jejich nekonformní přístup k systému a disciplíně jim působí mnoho potíží v průběhu dětství a někdy i v dospělosti. Na druhé straně jim právě tyto vlastnosti mohou pomoci uskutečňovat své cíle, jako např. změnit systém vzdělávání. Být odlišný není snadné, ale je to také poslání. Indigové děti přicházejí pozvednout lidské vědomí (či sebe-uvědomění) na vyšší úroveň – od izolovanosti k celistvosti a propojenosti se vším, s celým světem.

Všeobecné charakteristiky indigových dětí

 • Jejich pohled působí dospěle a moudře, již po narození si svou matku prohlížejí vědomě upřeným pohledem.
 • Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení
 • Jsou nadané a/nebo talentované, velmi inteligentní.
 • Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu.
 • Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost.
 • Jsou čestné, upřímné a nezávislé.
 • Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění.
 • Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor.
 • Mohou mít potíže s disciplínou a mocenskými autoritami.
 • Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti.
 • Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří.
 • Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry.
 • Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.
 • Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti.
 • Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé.
 • Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou.
 • Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo s kterými někdo zacházel nespravedlivě.
 • Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou.
 • Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s „neviditelnými“ přáteli.
 • Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit.
 • Jsou přecitlivělé na potravu; nejvhodnější je pro ně přirozená a organická strava.
 • Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.
 • Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči.
 • Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí.
 • Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím.
 • Často v sobě spojují „mužské“ a „ženské“ kvality (androgynie).
 • Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní.
 • Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující.
 • Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity.
 • Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma.
 • Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí.
 • Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje.
 • Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich „duše“.
 • Mají silnou intuici
 • Trpí při čekání ve frontách, jsou netrpělivé.
 • Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti bez a nebo s hyperaktivitou, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí.
 • Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou.
 • Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost.
 • Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat.


 • Článek převzat ze serveru www.duhovacesta.cz/indigo

  publikováno: 6.1.2008     rubrika: život     autor: pajas


  Diskuze
  Jméno: email:
  opiš kontrolní kód:

  25.8.2015 18:40:00 90.181.211.177 Jméno: pesimista
  ;_;